Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu Scena dla tańca

Program Scena dla tańca jest programem własnym Instytutu Muzyki i Tańca, w ramach którego dofinansowywane są projekty pozwalające na regularną obecność spektakli tanecznych na scenach teatralnych i w innych instytucjach prezentujących projekty z dziedziny sztuk performatywnych (np. centra sztuki, galerie, domy kultury) w całej Polsce w szczególności w mniejszych miejscowościach nieposiadających stałej oferty spektakli z obszaru tańca.

Program umożliwia także regularne gościnne prezentacje spektakli tańca na scenach w całym kraju.  Sceny repertuarowe oraz inne placówki instytucjonalne zajmujące się na co dzień prezentacją projektów z dziedziny sztuk performatywnych i dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym mogą w ramach Programu nawiązywać współpracę z zawodowymi niezależnymi artystami i zespołami tańca lub z zawodowymi tanecznymi zespołami instytucjonalnymi.

Rodzaje kwalifikujących się projektów:

 • Projektem mogą być propozycje dotyczące regularnej prezentacji spektakli tańca na danej scenie stacjonarnie i/lub on-line (minimum 4 pokazy spektakli, przy czym powinny to być spektakle różnych zespołów lub różnych artystów indywidualnych lub ten sam spektakl kilkukrotnie).
 • Projektem mogą być propozycje polegające na prezentacji wybranych spektakli tanecznych danego artysty lub zespołu stacjonarnie i/lub on-line na jednej lub kilku scenach (minimum 4 pokazy spektakli tańca).
 • Wnioskodawca nie jest uprawniony do zgłoszenia spektakli, które mają swoją premierę przed datą złożenia wnioski, odbywających się w ramach festiwali oraz projektów inwestycyjnych.

Wniosek składa wnioskodawca we współpracy z podmiotami trzecimi – partnerami.

Uprawnionymi wnioskodawcami są podmioty, które spełniają następujące wymagania:

1. wymagania formalno-prawne:

 • państwowe lub samorządowe instytucje kultury, w tym instytucje współorganizowane przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, działające na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194 ze zm.);
 • organizacje pozarządowe:
  - stowarzyszenia (wpisane do rejestru) utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2017 poz. 210);
  - fundacje utworzone na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. 2016 poz. 40).

2. Wnioskodawcy powinni:

 • dysponować infrastrukturą i zapleczem technicznym umożliwiającym regularną prezentację repertuaru tanecznego i/lub
 • prowadzić zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca i/lub być producentem spektaklu lub spektakli posiadającym prawa producenckie do spektaklu lub spektakli oraz działać w imieniu zespołu lub artysty.

Kwalifikującymi się partnerami są:

 1. Artyści indywidualni działający w Polsce, prowadzący zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca.
 2. Podmioty prawa polskiego – państwowe i samorządowe jednostki kultury i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) prowadzące zawodową działalność artystyczną w dziedzinie tańca lub będące producentem spektaklu/i, czyli dysponujące prawami producenckimi do spektaklu/i działające w imieniu zespołu lub artysty,
 3. Podmioty prawa polskiego – samorządowe jednostki kultury, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), placówki edukacyjne dysponujące infrastrukturą i zapleczem technicznym umożliwiającym regularną prezentację repertuaru tanecznego.

Planowany budżet Programu w 2021 r. wynosi 250 000,00 zł. Instytut dofinansowuje zakwalifikowany projekt maksymalną kwotą 40 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 18 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://imit.org.pl/programy/departament-tanca/4551

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-02-19
Data aktualizacji: 2021-02-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat