Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dotacje ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce

24 maja 2021 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Informację o sposobie postępowania przy udzielaniu dotacji ze środków Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 w 2021 r. na zadania systemowe MSWiA.

Zadania systemowe MSWiA w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030, będą finansowane lub dofinansowane z części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

Nabór obejmuje programy stypendialne:

  • programu stypendialnego Ministra SWiA dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych,
  • programu stypendialnego Ministra SWiA dla uczniów romskich szkół ponadpodstawowych,
  • programu stypendialnego Ministra SWiA dla studentów romskich – działanie to powinno zawierać komponent weekendowego spotkania stypendystów, którego zakres merytoryczny zostanie określony przez Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA przy podpisaniu umowy.

Wnioski należy składać do dnia 18 czerwca 2021 roku.

Szczegóły dot. zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na zadania systemowe MSWiA można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-sposobie-postepowania-przy-udzielaniu-dotacji-ze-srodkow-programu-integracji-spolecznej-i-obywatelskiej-romow-w-polsce-na-lata-2021-2030-w-2021-r-na-zadania-systemowe-mswia

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-05-27
Data aktualizacji: 2021-05-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat