Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Prowadzenie na oddziałach ginekologiczno-położniczych oraz w szkołach rodzenia usługi „przewodniczki” dla kobiet w ciąży i rodziców nowonarodzonych dzieci mieszkających w Krakowie”.

Zadanie będzie realizowane w oparciu o założenia zawarte w publikacji pn. „Rodzicu, nie jesteś sam – wdrażanie programu wsparcia dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku do 12 miesięcy” oraz publikacji pn. „Instrukcja wdrożenia modelu wsparcia kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku do 12 miesięcy dla jednostek administracji publicznej, organizacji pozarządowych, szpitali z oddziałami ginekologiczno-położniczymi”, opracowanych w ramach projektu pn. „Rodzicu, nie jesteś sam!”.

Gmina Miejska Kraków w latach 2017-2020 realizowała projekt pn. „Rodzicu, nie jesteś sam!” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, realizowanego w działaniu 4.3. „Współpraca ponadnarodowa”.

Zadanie polega na udzielaniu wsparcia i ułatwianiu dostępu kobietom w ciąży oraz rodzicom nowonarodzonych dzieci do różnorodnych form pomocy organizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez prowadzenie usługi „przewodniczki” na oddziałach ginekologiczno-położniczych szpitali oraz w szkołach rodzenia.

Odbiorcami zadania zleconego są kobiety w ciąży, rodzice przygotowujący sięna narodziny dziecka oraz rodzice małych dzieci w wieku do 12 miesięcy zamieszkujący w Krakowie.

Celem zadania publicznego jest stworzenie warunków sprzyjających adaptacji do pełnienia ról rodzicielskich poprzez wdrożenie modelu wczesnego, kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin z dzieckiem do ukończenia 12 miesiąca życia.

Na realizację zadania zaplanowano 594 300,00 zł., w tym:

  • w 2021 roku: 52 500,00 zł;
  • w 2022 roku: 309 600,00 zł;
  • w 2023 roku: 232 200,00 zł.

Podczas realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2021 r. o godz.12.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=145331&_ga=2.54222312.1973989553.1632133371-1580195574.1628246486

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-23
Data aktualizacji: 2021-09-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat