Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pn.: Telefon zaufania HIV/AIDS

Zadanie publiczne objęte przedmiotem konkursu polega na prowadzeniu ogólnopolskiej infolinii oferującej wszystkim chętnym anonimowe, profesjonalne poradnictwo telefoniczne przez 12 godzin dziennie z wykluczeniem godzin nocnych (wybór dni tygodnia pozostaje w gestii realizatora) w zakresie HIV/AIDS i innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (ZPDP) we wszystkich dziedzinach takich jak np. udzielenie wsparcia, udostępnienie podstawowej wiedzy, wskazywanie odpowiedniej placówki, instytucji, w tym adresów punktów anonimowego i bezpłatnego testowania.

Usługa winna się przyczynić do upowszechniania wiedzy na temat HIV/AIDS i ZPDP, co doprowadzi do uświadomienia ryzykownych zachowań i zmniejszenia ryzyka zakażenia.

Szacunkowa wartość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego wynosi łącznie 360 000,00 zł, z czego:

  • w roku 2022 - 120 000 zł
  • w roku 2023 - 120 000 zł
  • w roku 2024 - 120 000 zł

Zadanie należy zrealizować w terminie od 02 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r.

Do udziału w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których zadania statutowe są zbieżne ze strategią Harmonogramu Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

O realizację zadania może ubiegać się każdy oferent, który spełnia wszystkie wymienione niżej warunki:

  1. posiada status organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 cyt. ustawy;
  2. jego zadania statutowe są zbieżne z obszarem, którego dotyczy otwarty konkurs ofert;
  3. jest wiarygodny pod względem finansowym;
  4. dysponuje środkami finansowym własnymi i/lub z innych źródeł, wkładem osobowym (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy na podstawie umów lub porozumień) w realizacji zadania co najmniej 10%;
  5. wykaże, że przez cały okres realizacji zadania publicznego dysponować będzie kadrą odpowiednio wyszkoloną, doświadczoną i zdolną do realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.aids.gov.pl/p,102,ogloszenia-konkursowe-telefon-zaufania-hivaids-2022-2024

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-11-18
Data aktualizacji: 2021-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź