Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert pn.: Zimowe wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie

Dyrektor Wydziału Kultury I Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Zimowe wydarzenia kulturalne organizowane w Krakowie”.

Cel realizacji zadania wynika z Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, priorytet I Wzmacnianie ekosystemu kultury w mieście I.4 Utrzymanie atrakcyjności oferty kulturalnej w mieście przy nieustającym doskonaleniu jej jakości. I.5 Twórcze zarządzanie i pomnażanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa I.5.3 Promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa, priorytet III Współpraca mimo konkurencji III.1.1 Sieciowanie działań w obszarze kultury.

Celem zadania jest wzrost atrakcyjności oferty kulturalnej Krakowa w okresie od 1 stycznia do 20 marca 2022 roku z uwzględnieniem promocji twórczości i dorobku laureatów Stypendium Twórczego Miasta Krakowa.

Zadanie polega na realizacji wydarzenia o charakterze kulturalnym w okresie od 1 stycznia do 20 marca 2022 roku na terenie Krakowa, w sposób bezpieczny dla wykonawców, organizatorów i odbiorców, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami spowodowanymi pandemią Covid-19.

Na realizację zadania zaplanowano środki publiczne w wysokości 100 000 zł.

Oczekiwana kwota dotacji nie może przekraczać 50 000 zł. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowej lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego.

Termin składania ofert upływa 7 grudnia o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=147403&_ga=2.56005867.1170801000.1637237802-1580195574.1628246486

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-11-24
Data aktualizacji: 2021-11-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź