Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Funduszu Patriotycznego Edycja Niepodległość po polsku

Głównymi zadaniami Funduszu Patriotycznego jest realizacja polityki pamięci w zakresie historii i dziedzictwa Polski, ze szczególnym uwzględnieniem myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej. Chcemy wpierać promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości obywatela poprzez upowszechnianie i popularyzację wiedzy dotyczącej historii Polski oraz polskiego dziedzictwa kulturowego. Środki z Funduszu Patriotycznego mają także wpierać i upowszechniać zjawiska w nauce, kulturze i sztuce nawiązujące do dziedzictwa polskiej historii.

Instytucją zarządzającą jest Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskieg. Fundusz składa się z dwóch ścieżek dotacyjnych: Priorytetu I i II pod wspólną nazwą „Niepodległość po polsku”.

Prognozowany łączny budżet tej edycji Funduszu wynosi 12 mln złotych. W ramach Priorytetu I przewidzian 4 mln zł, natomiast w ramach Priorytetu II – 8 mln zł.

W ramach Priorytetu I będzie można ubiegać się o dofinansowanie organizowania projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych: konferencji, odczytów, koncertów itp.

W ramach Priorytetu II będą finansowane przedsięwzięcia inwestycyjne i infrastrukturalne czy szkoleniowe, które mają na celu wzmocnienie instytucjonalne podmiotów-wnioskodawców.

O dofinansowanie w ramach Funduszu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, organizacje pozarządowe w tym w szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną, Koła Gospodyń Wiejskich, podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 19 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.fundusz-patriotyczny.pl/posts/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-funduszu-patriotycznego-edycja-niepodleglosc-po-polsku

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-11-24
Data aktualizacji: 2021-11-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź