Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej pn. "Przez Sport do Wojska".

Cele konkursu:

  1. podniesienie sprawności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo-obronnego u żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, pracowników wojska, młodzieży klas mundurowych oraz osób zrzeszonych w proobronnych organizacjach pozarządowych;
  2. zwiększenie przez społeczeństwo aktywności fizycznej i poziomu wyszkolenia sportowo-obronnego przydatnego w procesie rekrutacji do służby wojskowej;
  3. popularyzowanie kultury fizycznej i sportów obronnych w środowisku wojskowym oraz wśród społeczeństwa, w tym w szczególności młodzieży;
  4. zdobywanie sprawności motorycznej, poprawienie wydolności organizmu oraz wytworzenie właściwego zespołu postaw i motywacji;
  5. kształtowanie wysokiego poziomu sprawności psychofizycznej metodami i środkami wychowania fizycznego oraz przygotowanie na trudy związane ze służbą wojskową i walką w zmiennych warunkach w działaniach indywidualnych i zespołowych.

Zadania konkursowe powinny obejmować między innymi:

  • organizację zajęć o charakterze sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, żołnierzy rezerwy, młodzieży klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji pozarządowych, jak również społeczności lokalnej (w tym: kursy sprawnościowe, szkolenia, zajęcia sportowe o charakterze sportowo-obronnym, zawody, mistrzostwa);
  • realizację programów i przedsięwzięć promujących uprawianie różnych form aktywności fizycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na sporty strzeleckie oraz inne zajęcia sportowe o charakterze sportowo-obronnym podnoszącym poziom wyszkolenia (np. biegi przełajowe, biegi przeszkodowe, biegi na orientację, strzelectwo, sporty walki);
  • organizację obozów sportowo-obronnych dla młodzieży z klas mundurowych oraz członków proobronnych organizacji pozarządowych;
  • organizację szkoleń, warsztatów m.in. w zakresie podstawowych umiejętności bezpiecznego posługiwania się bronią palną;
  • organizację obozów sportowo-obronnych, których celem jest utrzymanie wysokiego poziomu sprawności fizycznej u żołnierzy rezerwy.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 3 000 000 zł.

Oferty należy składać do dnia 30 maja 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-072022wddekid

pokaż metkę
Autor: w
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-05-10
Data aktualizacji: 2022-05-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź