Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Kierunek Sukces

„Kierunek Sukces” to program Fundacji Empiria i Wiedza, który ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. W programie mogą brać udział podmioty realizujące projekty skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Program „Kierunek Sukces” ma na celu wsparcie projektów, które przyczynią się do:

 • Podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu edukacji ekonomicznej wśród młodzieży;
 • Kształtowania umiejętności racjonalnego planowania, zarządzania i inwestowania własnymi finansami;
 • Rozwijania zdolności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych związanych z podejmowanymi decyzjami finansowymi;
 • Rozbudzania i wzmacniania wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych;
 • Doskonalenia umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze.

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych;
 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym Projektem;
 • wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne;
 • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu;
 • zakup artykułów spożywczych nieprzekraczających kwoty 500,00 zł brutto na warsztaty/szkolenia/spotkania edukacyjne realizowane w czasie Projektu;
 • koszt usługi księgowej nieprzekraczający kwoty 1 000,00 zł brutto;
 • koszt wynagrodzenia koordynatora Projektu nieprzekraczający kwoty 2 000,00 zł brutto.

W Programie mogą wziąć udział:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy, szkoły).

Wnioski można składać do 31 lipca 2022 r.

Wkład własny nie jest wymagany.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/kierunek-sukces

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-06-22
Data aktualizacji: 2022-06-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź