Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dodatkowe wsparcie dla organizacji pozarządowych w 2022 roku

W celu przeciwdziałania skutkom inflacji i utrzymania zaplanowanego poziomu wsparcia osób niepełnosprawnych organizacje pozarządowe (Zleceniobiorcy) mogą wnioskować o zwiększenie dofinansowania na realizację zadań zlecanych przez PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

O zwiększenie dofinansowania mogą wnioskować organizacje pozarządowe, które zawarły umowy wieloletnie w ramach konkursu:

  • „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (nr 1/2019);
  • „Pokonamy bariery” (nr 1/2020).

Zwiększenie dofinansowań może dotyczyć wyłącznie realizacji projektów w:

  • trzecim okresie finansowania (konkurs nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ”),
  • drugim okresie finansowania (konkurs nr 1/2020 „Pokonamy bariery”),

trwającym maksymalnie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Kwota, o jaką nastąpi zwiększenie dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu wskaźnika inflacji ogłoszonego przez GUS za sierpień 2022 r. (tj. 16,1%) i kwoty dofinansowania wynikającej z aneksu zawartego na bieżący okres finansowania.

Decyzja w sprawie zwiększenia wysokości dofinansowania podejmowana jest na uzasadniony wniosek Zleceniobiorcy. Przyczyną zwiększenia wysokości kwoty dofinansowania może być wyłącznie negatywny wpływ sytuacji makroekonomicznej na prawidłową i efektywną realizację projektu. Zaproponowane przez Zleceniobiorcę zmiany w budżecie projektu mogą dotyczyć wszystkich kategorii kosztów, w tym kategorii kosztów osobowych.

Wniosek należy złożyć w jednostce organizacyjnej PFRON wskazanej do realizacji umowy, tj. w Oddziale lub Departamencie ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w terminie do 19 października 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.pfron.org.pl/komunikaty/szczegoly-komunikatu/news/przeciwdzialamy-skutkom-inflacji-dodatkowe-wsparcie-dla-organizacji-pozarzadowych-w-2022-r/ 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-09-22
Data aktualizacji: 2022-09-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź