Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2023 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Kwota do rozdysponowania wynosi 25 mln zł i przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji dwóch zadań:

  • zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 15,85 mln zł,
  • zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 9,15 mln zł.

Środki Funduszu przeznaczone są wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów oraz na zadania określone w przepisach o zdrowiu publicznym w zakresie aktywności fizycznej, prowadzonych przez:

  • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
  • inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, a także organizowanych przez:
  • jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 16 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2023-roku-organizacji-zajec-sportowych-dla-uczniow-finansowanych-ze-srodkow-funduszu-zajec-sportowych-dla-uczniow

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-11-18
Data aktualizacji: 2022-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź