Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Konkurs został ogłoszony w ramach celu operacyjnego nr 2 profilaktyka uzależnień i dotyczy realizacji poniższego zadania:

Zadanie 2.1.7. NPZ: Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich

  • Nr zadania I.: Wydawanie czasopisma poświęconego leczeniu uzależnienia od substancji psychoaktywnych i zaburzeń członków rodzin, adresowanego do pracowników placówek leczenia uzależnień (lekarzy, terapeutów, psychologów, psychoterapeutów).

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższego zadania wynosi: w 2023 roku - 265.000 zł; w 2024 roku - 285.000 zł.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy opisie zadania konkursowego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 9 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=13688322

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-11-21
Data aktualizacji: 2022-11-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź