Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Ruszył nabór wniosków w 2. turze konkursu grantowego na projekty interwencyjne

W ramach konkursu na projekty interwencyjne planowane jest dofinansowanie działań, które stanowią szybką odpowiedź na zidentyfikowane przez Wnioskodawców sytuacje kryzysowe, tj. nagłą zmianę sytuacji społecznej lub nasilające się problemy dotyczące konkretnej grupy odbiorców. Zakładana interwencja ma odpowiadać na konkretne, pilne problemy i obejmować rozwiązania możliwe do wdrożenia i przynoszące konkretne rezultaty w czasie od 3 do 8 miesięcy.

Projekty te muszą również wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i wpisywać się w jeden z trzech tematycznych obszarów wsparcia w ramach Programu, tj.:

 • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci),
 • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu,
 • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Działania realizowane w ramach projektów interwencyjnych powinny być reakcją na konkretną, bieżącą sytuację kryzysową i nie mogą mieć charakteru cyklicznego (np. być krótkim działaniem organizowanym co roku przez Wnioskodawcę). Rezultaty tych projektów nie muszą spełniać kryterium trwałości ani być podstawą dla wprowadzania zmian systemowych.

Działania stanowiące reakcję na wojnę w Ukrainie mogą być przedmiotem projektów interwencyjnych, ale muszą wpisywać się w ogólne cele Programu (rozwój społeczeństwa obywatelskiego), dotyczyć przynajmniej jednego z wyznaczonych w nim obszarów wsparcia oraz spełniać ogólne zasady konkursu interwencyjnego.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów interwencyjnych:

 • minimalna kwota grantu: 6000 EUR,
 • maksymalna kwota grantu: 15 000 EUR,
 • czas realizacji: od 3 do 8 miesięcy,
 • wkład własny: nieobowiązkowy,
 • możliwość uzyskania dodatkowych środków na współpracę dwustronną z podmiotami z Państw-Darczyńców: do 2250 EUR (maksymalnie 15% podstawowej kwoty grantu).

Nabór wniosków w 2. turze konkursu interwencyjnego rozpoczął się 22 listopada 2022 r. o godzinie 12:00. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 22 maja 2023 roku do godz. 12.00. Okresy składania wniosków i terminy publikacji decyzji o przyznaniu grantów są następujące:

 • termin składania wniosków: 22.11.2022 – 21.12.2022 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.02.2023);
 • termin składania wniosków: 22.12.2022 – 20.01.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 17.03.2023);
 • termin składania wniosków: 21.01.2023 – 21.02.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 18.04.2023);
 • termin składania wniosków: 22.02.2023 – 21.03.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 19.05.2023);
 • termin składania wniosków: 22.03.2023 – 21.04.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 16.06.2023);
 • termin składania wniosków: 22.04.2023 – 22.05.2023 (decyzja o przyznaniu grantu: do 14.07.2023).

Wnioskodawcami mogą być:

 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenie zwykłe,
 • fundacje,
 • związki stowarzyszeń,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki non-profit,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • kościelne osoby prawne.

Operatorem Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest konsorcjum organizacji w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/ruszyl-nabor-wnioskow-w-2-turze-konkursu-grantowego-na-projekty-interwencyjne/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-11-25
Data aktualizacji: 2022-11-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź