Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Promocja karmienia piersią ponowne ogłoszenie Ministra Zdrowia

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego, pn.: „Promocja karmienia piersią” w ramach Zadania 5 Celu Operacyjnego 1: Profilaktyka nadwagi i otyłości Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Przedmiotem konkursu jest wybór Realizatora, który będzie koordynował zadania z zakresu promocji karmienia piersią i zapewni realizację następujących trzech modułów:

  • Moduł I – Przeprowadzenie kursu specjalistycznego dla położnych pn. „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”, opracowanego w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2023–2025 dla co najmniej 2800 osób na terenie co najmniej sześciu województw. Zaktualizowany w 2022 r. program kształcenia jest dostępny na stronie internetowej www.ckppip.edu.pl oraz stanowi Załącznik nr 5 do ogłoszenia.
  • Moduł II - Dodruk i systematyczna dystrybucja w latach 2023–2025 poradnika „Karmienie piersią”, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia do szpitali posiadających oddziały położniczo-ginekologiczne w całej Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Moduł III - Realizacja działań promujących karmienie piersią z okazji Światowego Tygodnia Karmienia Piersią w latach 2023–2025.

Na realizację zadania w latach 2023–2025 zaplanowano przeznaczyć środki publiczne w maksymalnej wysokości 10 042 500 zł. Środki przekazane zostaną Realizatorowi zadania, na zasadach określonych w art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, tj. w formie dotacji celowej.

Oferentem/Realizatorem zadania mogą być podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami, określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327).

Nabór ofert trwa do dnia 30 grudnia 2022 r. do godz. 13:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/promocja-karmienia-piersia-ponownie-ogloszony

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-11-30
Data aktualizacji: 2022-11-30
Powrót

Zobacz także

Znajdź