Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Ruszył nabór do XVI edycji konkursu Seniorzy w akcji

Konkurs ma charakter ogólnopolski. Projekty powinny być realizowane na terenie Polski i mieć wymiar lokalny – w zależności od skali projektu może to być dzielnica, miasto, wieś, gmina lub powiat.

Organizatorem Konkurs "Seniorzy w akcji" jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. Konkurs realizowany jest w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”.

Do konkursu mogą przystąpić osoby w wieku 60+ – samodzielnie lub w parze międzypokoleniowej z osobą młodszą o co najmniej 25 lat (pełnoletnią). Na etapie składania wniosków pomysłodawca powinien wskazać organizację lub instytucję wspierającą, która będzie pełnić funkcję grantobiorcy. Animatorzy-autorzy pomysłu zgłaszają się we współpracy z organizacją pozarządową lub instytucją, która będzie pełnić rolę podmiotu aplikującego o dotację.

Celem Konkursu jest wyłonienie i wsparcie realizacji pomysłów na działania społeczne, których pomysłodawcami i animatorami są osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe, a których celem jest wspieranie aktywności i zaangażowania społecznego osób starszych.

Zgłaszane pomysły powinny wypełniać cele konkursu i mieścić się w co najmniej jednym z trzech obszarów:

1. Działania wzmacniające aktywne uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym:

  • rozwijające pasje osób starszych poprzez budowanie wokół nich grup, środowisk i przestrzeni dla twórczych działań, będących okazją do dzielenia się przez osoby starsze doświadczeniem, umiejętnościami i osiągnięciami;
  • wzmacniające głos seniorów i ich udział w rozwiązywaniu lokalnych problemów, promujące postawy i wartości obywatelskie;
  • skierowane na poprawianie relacji i budowanie więzi międzypokoleniowych;
  • stymulujące dialog międzykulturowy mieszkańców i zachęcające do podejmowania działań zwiększających otwartość na problematykę różnorodności społecznej, np. poprzez podejmowanie aktywności, których celem jest spotykanie się osób różnych narodowościowo i etnicznie, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału osób starszych.

2. Działania na rzecz środowiska i klimatu:

  • propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia ludzi i społeczności lokalnej z ich naturalnym środowiskiem przyrodniczym;
  • podnoszące wiedzę społeczności lokalnej i animujące działania w zakresie ochrony środowiska i zapobiegania zmianom klimatycznym;
  • nakierowane na wdrażanie w społecznościach lokalnych zmian związanych z ochroną środowiska i klimatu.

3. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym:

  • propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii;
  • wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności osób starszych w zakresie wykorzystania nowych technologii.

Aby przystąpić do Konkursu, należy wypełnić formularz listu intencyjnego online, udostępniony na stronie internetowej www.seniorzywakcji.pl w terminie do 11 kwietnia 2023 r.

Nagrodzone projekty otrzymają dotację na realizację działań trwających maksymalnie od 1 września 2023 do 30 czerwca 2024 (i nie krócej niż 7 miesięcy) wysokości od 11 000 zł do 17 000 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/biezaca-edycja/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-03-21
Data aktualizacji: 2023-03-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź