Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wystartowała kolejna edycja konkursu Sportowa Natura

Lasy Państwowe łącza siły z klubami sportowymi i wspólnie zachęcają do aktywnego spędzania czasu na łonie natury. Najciekawsze pomysły będą nagrodzone kwotą 10 tys. zł.

Uczestnikami Konkursu mogą być Kluby Sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub prowadzące działalność odpłatną pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Aby wziąć udział w konkursie, klub musi zaproponować projekt akcji lub wydarzenie, które propaguje aktywność fizyczną i ruch na świeżym powietrzu, najlepiej w otoczeniu przyrody. Katalog działań promocyjnych ma charakter otwarty. Przykładowa tematyka obejmuje: promocję obcowania z naturą, aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w otoczeniu lasów, edukacji leśnej i przyrodniczej, a także korzystanie z produktów lasu.

Wnioski w konkursie można składać od 7 marca do 30 września 2023 roku.

Wnioski będą rozpatrywane systematycznie, nie rzadziej niż raz w miesiącu. Informacje o wynikach konkursu pojawią się na stronie internetowej organizatora, w zakładce dedykowanej konkursowi.

Jeden podmiot uprawniony jest do złożenia wniosku o dofinansowanie jednego projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  https://www.cilp.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/MJZ5I75cTVoI/content/konkurs-dla-klubow-sportowy-1

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-03-21
Data aktualizacji: 2023-03-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź