Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Program RITA – Przemiany w regionie – Granty wyjazdowe

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków na przyznanie grantu wyjazdowego do krajów objętych programem RITA – Przemiany w regionie. O dofinansowanie wyjazdu swoich przedstawicieli mogą ubiegać się zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół.

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:

  1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/ instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
  2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA projektu lub ewaluację tego projektu;
  3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.

O przyznanie grantu wyjazdowego można ubiegać się poprzez wypełnienie formularza on-line znajdującego się pod adresem: https://witkac.pl/#/urzad/index/173

Fundacja przewiduje sfinansowanie wyjazdu jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji.

Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do wyczerpania dostępnych środków.

Wnioski dot. realizacji celów 1. i 2. należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dot. realizacji celu 3. należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://programrita.org/granty-wyjazdowe/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-05-31
Data aktualizacji: 2023-05-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź