Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 2023

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz z Fundacją przeznaczyło łącznie 15 000 000 zł.

W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych wyjazdowych odbywających się w terminie od 20 czerwca do 30 września 2023 r.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe zarejestrowane w Polsce, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu i kultury fizycznej tj. w szczególności:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).

Każdy obóz powinien:

 • mieć sportowy charakter,
 • trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno
  w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,
 • realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
 • mieć charakter wyjazdowy,
 • odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
 • być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież urodzeni w latach 2000 – 2017, tj. w wieku od 6 do 23 lat.

Wkład własny Organizatora musi wynosić co najmniej 5% kosztów całego obozu.

Wnioski o dofinansowanie obozów sportowych można składać do 31.07.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu.

Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 3 obozów, jednakże na każdy obóz należy złożyć osobny wniosek.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-05-31
Data aktualizacji: 2023-05-31
Powrót

Zobacz także

Znajdź