Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór ramach Działania FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”, który w największym stopniu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego EFRR.CP1.II - „Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Cel ten będzie realizowany w Priorytecie FERC.02 „Zaawansowane usługi cyfrowe” poprzez Działanie FERC.02.01 „Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych”.

Celem naboru jest wybór do dofinansowania projektów w zakresie: optymalizacji procesów w relacji podmiotów publicznych z obywatelem i przedsiębiorcą, tworzenia i rozwoju nowoczesnych usług świadczonych drogą elektroniczną (w tym wewnątrzadministracyjnych), cyfryzacji procesów back-office w administracji publicznej oraz budowy i rozwoju rozwiązań o charakterze horyzontalnym, usprawniających funkcjonowanie administracji publicznej na terenie całego kraju.

Wnioskodawcami w ramach naboru mogą być: jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, sądy i jednostki prokuratury, samorządy zawodowe. Ponadto partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi.

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 79,71% stanowią środki UE (EFRR), a 20,29 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 627 273 867,78 PLN i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( 500 000 000,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ( 127 273 867,78 PLN).

Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od 14 września 2023 r. do 16 października 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/ferc0201-ip01-00123-21-wysoka-jakosc-i-dostepnosc-e-uslug-publicznych/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-09-20
Data aktualizacji: 2023-09-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź