Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Dodatkowe dofinansowanie dla beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

O zwiększenie dofinansowania mogą się ubiegać wyłącznie Beneficjenci Działania 1 i Działania 2 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, którzy obecnie w dalszym ciągu realizują projekt/-y (nie dotyczy projektów zakończonych) na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mają możliwość wykorzystania dodatkowych środków w trakcie jego trwania.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu „Kultura” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 ogłosiło możliwość ubiegania się o zwiększenie kwoty dofinansowania już realizowanych projektów w ramach:

  • Działania 1 "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” - dostępna kwota dofinansowania wynosi obecnie 2 187 041,10 PLN (479 425,03 EUR);
  • Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” - dostępna kwota dofinansowania wynosi obecnie 1 493 547 PLN (327 403 EUR).

O zwiększenie dofinansowania mogą się ubiegać wyłącznie Beneficjenci Działania 1 i Działania 2 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, którzy obecnie w dalszym ciągu realizują projekt/-y (nie dotyczy projektów zakończonych) na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mają możliwość wykorzystania dodatkowych środków w trakcie jego trwania.

Dodatkowe dofinansowanie może zostać wykorzystane na:

1. pokrycie kosztów nowych działań realizowanych w projekcie zarówno w odniesieniu do:

  • zwiększenia liczby realizowanych działań, jak również
  • wprowadzenia nowych, nierealizowanych dotychczas działań.

2. pokrycie deficytu wynikającego z wzrostu cen materiałów i usług szacowanych na etapie opracowania wniosku aplikacyjnego.

Wniosek o zwiększenie dofinansowania należy złożyć w terminie do 2 października 2023 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/topics/eog5.php 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-09-20
Data aktualizacji: 2023-09-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź