Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs PFRON pn. Możemy więcej

PFRON zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie numer 1/2023 ogłaszanym w ramach zadań zlecanych z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski dotyczące:

 • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
 • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
 • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
 • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
 • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

W ramach konkursu nie można zgłosić projektu dotyczącego:

 • imprezy turystycznej lub rekreacyjnej (kierunek pomocy 3), która trwa powyżej 7 dni lub która ma znamiona turnusu rehabilitacyjnego;
 • szkolenia dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

Jeżeli organizacja prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 12 miesięcy, ale krócej niż przez 24 miesiące może ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 100 000,00 złotych na jeden projekt. Jeżeli organizacja złoży wniosek wieloletni – limit zostanie zweryfikowany dla całego okresu realizacji projektu wieloletniego. Dla kierunku pomocy 3 limit ten wynosi 50 000,00 złotych. Ograniczenia wnioskowanej kwoty dofinansowania nie obowiązują we wnioskach wspólnych.

Jeżeli organizacja dotychczas nie realizowała umów z PFRON, ale prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych przez co najmniej 24 miesiące, może ubiegać się o dofinansowanie do kwoty 500 000,00 złotych. Pod uwagę brane są tylko umowy zawarte w konkursach ogłoszonych na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji.

Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań. Na dofinansowanie projektów zgłoszonych w konkursie zaplanowano w 2024 roku 300 000 000,00 złotych.

We wniosku musi zostać zadeklarowany wkład własny. Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi w:

 • kierunku pomocy 1 – 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 2 – 1% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 3 – 10% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 4 – 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 5 – 20% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu;
 • kierunku pomocy 6 – 40% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

Wnioski można składać od 24 października 2023 roku, od godziny 12.00, do 5 grudnia 2023 roku, do godziny 12.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-konkursu-nr-12023-pn-mozemy-wiecej/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-10-16
Data aktualizacji: 2023-10-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź