Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Program grantowy Fundacji Wolności Gospodarczej

Fundacja Wolności Gospodarczej zaprasza do składania wniosków w ramach programu grantowego.

Wsparciem Fundacji objęte są najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz wolności gospodarczej, państwa prawa, edukacji ekonomicznej i obywatelskiej oraz akcesji Polski do strefy euro i wzmacnia ich siłę oddziaływania. Poszukiwane są projekty, które zmieniają rzeczywistość w kierunku liberalnym.


Większe szanse na otrzymanie wsparcia finansowego będą miały projekty wpisujące się w co najmniej jeden z pięciu priorytetów Fundacji Wolności Gospodarczej na 2024 rok: 

  • Wolność gospodarcza w praktyce – wprowadzanie wolnościowych zmian w przepisach prawa w nowej rzeczywistości politycznej. 
  • Cyfryzacja dla wolności – wykorzystanie technologii cyfrowych i AI w promocji i wzmacnianiu wolności gospodarczej i praworządności. 
  • Zielony liberalizm – połączenie wolności gospodarczej, liberalnych wartości i działań na rzecz lepszej ochrony środowiska naturalnego. 
  • Pop liberalizm – wykorzystanie elementów (pop) kultury do promocji i wzmacniania wolności i liberalnych wartości. 
  • Działania wpisujące się w tematykę projektów FWG KursNaEuro.pl i TerazPraca.org.pl. 

Jednocześnie, Fundacja jest otwarta na propozycje ciekawych inicjatyw w innych obszarach, które będą wpisywać się w jej misję i cele.


Granty są przeznaczone przede wszystkim dla fundacji i stowarzyszeń działających na terytorium Polski. W wyjątkowych przypadkach jest możliwa współpraca z podmiotami działającymi w ramach innych form prawnych. Konkurs kierowany jest do organizacji, które: 

  • Podzielają misję i wartości reprezentowane przez Fundację Wolności Gospodarczej;
  • Posiadają udokumentowane osiągnięcia w zakresie promocji wolności gospodarczej, myśli liberalnej, praworządności, wprowadzania w Polsce euro lub w działalności edukacyjnej.

Jedna organizacja może w tym samym czasie złożyć maksymalnie dwa wnioski, na dwa różne projekty.

Kwota, o którą stara się wnioskodawca powinna mieścić się w przedziale od 5 000 zł do 50 000 zł. Kwota grantu nie powinna przekraczać połowy budżetu ubiegającej się o grant organizacji w 2022 roku. Preferowane są projekty, które co najmniej w 40% są finansowane z innych źródeł.


Wnioski można składać do 4 grudnia 2023 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 stycznia 2024 r.


Wszelkie pytania w zakresie konkursu można kierować na adres granty@wolnagospodarka.pl


Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://wolnagospodarka.pl/jak-dzialamy/wniosek-2024/ 
 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-11-17
Data aktualizacji: 2023-11-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź