Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs pn. Wspieranie działań archiwalnych 2024

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wspieranie działań archiwalnych 2024”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie działań archiwalnych 2024”, na które zostanie udzielona dotacja obejmująca działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

Przedmiotem realizacji zadania publicznego powinny być materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy archiwalnej, które nie są już używane do bieżącej działalności. 

Dotacja może zostać przyznana na działania mające na celu: 

  1. opracowanie materiałów archiwalnych i profilaktykę konserwatorską; 
  2. kompleksowe zabezpieczenie i konserwację materiałów archiwalnych, w tym: 
    1. konserwację zabezpieczającą, 
    2. konserwację – restaurację.

Projekt może się rozpocząć nie wcześniej niż 31 maja 2024 r. i musi zakończyć się do 31 grudnia 2024 r.

Projekt musi być realizowany wyłącznie na terytorium Polski.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Każdy oferent może złożyć w konkursie dwie oferty, w tym jedną indywidualną.

Maksymalna łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych wynosi 900 000,00 zł brutto. Minimalna kwota wnioskowanej dotacji nie może być niższa niż 9 000,00 zł brutto, a maksymalna nie może przekraczać 100 000,00 zł brutto. Oferent obowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitego kosztu zadania publicznego. 

Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/archiwa/wspieranie-dzialan-archiwalnych-rok-2024

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-03-26
Data aktualizacji: 2024-03-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź