Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nabór wniosków w programie KLUB

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do składania wniosków w ramach rządowego programu „KLUB” – edycja 2024.

Celem Programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia w lokalnych środowiskach sportowych.

Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:

  • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących systematyczne zajęcia sportowe,
  • organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.

Bezpośrednimi uczestnikami i beneficjentami Programu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, biorący udział w systematycznych zajęciach sportowych/szkoleniu sportowym i w obozach sportowych realizowanych przez klub sportowy.

Do składania wniosków uprawnione są kluby sportowe, w tym uczniowskie kluby sportowe (UKS) działające w formie stowarzyszenia, realizujące zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Do udziału w Programie nie kwalifikują się m.in.:

  • Fundacje (bez względu na cele statutowe), w tym fundacje „prowadzące” kluby sportowe,
  • Polskie Związki Sportowe, Związki Sportowe, Związki Stowarzyszeń, … Organizacje Ogólnopolskie,
  • Kluby działające w formie Spółki z o.o., Spółki Akcyjnej, innej spółki,
  • Kluby zarejestrowany jako „przedsiębiorstwa” lub inne jednostki „biznesowe” …

Kluby/stowarzyszenia sportowe, które zostaną zakwalifikowane do Programu, mogą realizować zadania Programu, tj. systematyczne zajęcia sportowe /szkolenie sportowe, obozy sportowe, zakup sprzętu sportowego, wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2024 r. Klub, składając wniosek do uczestnictwa w Programie, sam określa termin realizacji zadania, który musi się mieścić w powyżej określonym przedziale czasowym. Klub jest zobowiązany do realizacji zajęć sportowych przez cały – deklarowany we wniosku, okres realizacji zadania.

W ramach ww. Programu, każdy klub może złożyć tylko jeden wniosek.

Wysokości dofinansowania:

  • kluby jednosekcyjne – 12 tys. zł,
  • kluby wielosekcyjne – 17 tys. zł (wymóg: min. 2 szkoleniowców z 2 różnych zgłoszonych sekcji).

Wymagany jest udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł – nie mniej niż 5% całości kosztów zadania.

Wnioski można składać w terminie od 25 marca 2024 r. od godz. 12.00 do 30 kwietnia 2024 r. do godz. 23.59,59.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://rzadowyprogramklub.pl/nabor-wnioskow-2024/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-03
Data aktualizacji: 2024-04-03
Powrót

Zobacz także

Znajdź