Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Środki na utworzenie Centrum Pomocy Dzieciom w Małopolsce

Minister Sprawiedliwości ogłosił CXXXVII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości polegających na utworzeniu w województwie małopolskim Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia Pokrzywdzonych – Centrów Pomocy Dzieciom.
 

W Polsce przemoc stosowana wobec dzieci stanowi nadal bardzo poważny problem. Dane statystyczne wskazują na rosnącą liczbę zgłoszeń dotyczących przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej wobec małoletnich. Dzieci, które doświadczają przemocy, często borykają się z poważnymi konsekwencjami psychologicznymi, emocjonalnymi i społecznymi, które mogą wpływać na ich rozwój i funkcjonowanie przez całe życie.

Mimo istniejących instytucji pomocowych, takich jak ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy organizacje pozarządowe, brakuje kompleksowego i zintegrowanego systemu wsparcia dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem oraz ich rodzin. Obecnie pomoc jest często rozproszona, co utrudnia dostęp do specjalistycznych usług i wydłuża proces zdrowienia.

Dzieci, które doświadczyły przemocy, potrzebują kompleksowej pomocy, która obejmuje nie tylko wsparcie psychologiczne, ale także pomoc medyczną, prawną i socjalną. Ważne jest, aby wszystkie te formy pomocy były dostępne w jednym miejscu, co minimalizuje stres i traumę związaną z koniecznością korzystania z wielu różnych instytucji.

Centrum Pomocy Dzieciom (CPD) to miejsce, w którym dziecko i jego rodzina otrzymają kompleksową pomoc w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze. CPD działa na zasadzie „jednego okna”, co oznacza, że wszystkie niezbędne usługi są świadczone w jednym miejscu, przez zespół specjalistów z różnych dziedzin. 

Stworzenie Centrum Pomocy Dzieciom przyniesie wiele korzyści zarówno dla dzieci, jak i ich rodzin. Dzieci otrzymają szybką i skuteczną pomoc, która pomoże im uporać się z traumą i skutkami przemocy. Rodziny otrzymają wsparcie w radzeniu sobie z trudną sytuacją oraz w procesie odbudowy relacji. 

Centrum Pomocy Dzieciom będzie miało pozytywny wpływ na całą społeczność lokalną. Działania profilaktyczne i edukacyjne prowadzone przez CPD przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej na temat problemu przemocy wobec dzieci oraz do budowania bezpieczniejszego środowiska dla dzieci.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, które spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w tym konkursie.

Realizacja projektu musi się rozpocząć nie później niż 1 marca 2025 r. Oferent zobowiązany jest rozpocząć świadczenie usług w ramach Centrum 1 lipca 2025 r.

W konkursie suma środków przeznaczonych na dotację wynosi 3 000 000,00 zł. Maksymalna suma środków przeznaczonych na poszczególne lata wynosi: 

  • Rok 2025 nie więcej niż 1 000 000,00 zł 
  • Rok 2026 nie więcej niż 2 000 000,00 zł.

Termin składania ofert: 

  • w systemie AFS od 27 czerwca 2024 r., od godziny 16:00:00 do 11 lipca 2024 r., do godziny 15:00:00
  • następnie wygenerowaną i wydrukowaną z systemu AFS, podpisaną ofertę (wymagane jest złożenie podpisów przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań ze strony wnioskodawcy) wraz z załącznikami, należy niezwłocznie, w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2024 r. przekazać do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pytania można zadawać do 26 czerwca 2024 r. za pośrednictwem adresu e-mail: funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl 

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/cxxxix-139-otwarty-konkurs-ofert-na-lata-2025-2026---centra-pomocy-dzieciom-w-wojewodztwie-malopolskim 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-05
Data aktualizacji: 2024-06-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź