Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

PFRON poszukuje partnera do projektu pn. Dostępna stomatologia

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, występując jako przyszły Lider Projektu, ogłosił otwarty nabór ogólnopolskiej organizacji pozarządowej reprezentującej środowiska osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności jako partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna stomatologia”.

Projekt będzie realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Priorytetu FERS.03 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działania 03.03 Systemowa poprawa dostępności.

Celem partnerstwa będzie wspólne z Liderem Projektu (Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz z drugim partnerem (ogólnopolską organizacją/instytucją grupującą lekarzy stomatologów) przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego zwiększenia dostępności usług stomatologicznych dla pacjentów i pacjentek z niepełnosprawnościami oraz szczególnymi potrzebami, a także realizacja projektu po otrzymaniu dofinansowania ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

W ramach partnerstwa przewiduje się następujące działania:

  • udział w opracowaniu wniosku o dofinansowanie projektu oraz w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do jego złożenia,
  • uczestnictwo w realizacji projektu w zakresie i w sposób określony w umowie o partnerstwie, a w przypadku konieczności prowadzenia działań związanych z rozliczeniem projektu – również po okresie jego realizacji, do zakończenia ww. działań oraz w okresie trwałości.

W szczególności przewiduje się współpracę partnerów z Liderem przy realizacji następujących działań w ramach projektu:

  • opracowanie standardu dostępności dla gabinetów i świadczenia usług stomatologicznych,
  • pilotaż wdrażania standardu, w tym działania informacyjne, wsparcie doradcze, przygotowanie założeń do naboru grantobiorców, realizacji audytów oraz udział w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu opracowanego standardu dla kadry kierowniczej i pracowników gabinetów stomatologicznych objętych wsparciem grantowym,
  • realizacja otwartych szkoleń z zakresu opracowanego standardu i działań upowszechniających standard, w tym w formie materiałów edukacyjnych.

Partnerem może być ogólnopolska organizacja pozarządowa reprezentująca środowiska osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, mająca doświadczenie w realizacji działań dotyczących dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym dostępności usług medycznych.

Szczegółowe wymagania merytoryczne w stosunku do partnera zawarte są w ogłoszeniu o konkursie.

W ramach tego naboru wybrany zostanie jeden partner do realizacji projektu.

Ofertę należy złożyć do dnia 26 czerwca 2024 r.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://bip.pfron.org.pl/komunikaty/szczegoly-komunikatu/news/ogloszenie-o-otwartym-naborze-ogolnopolskiej-organizacji-pozarzadowej-reprezentujacej-srodowisk/ 

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-10
Data aktualizacji: 2024-06-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź