Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Nowy program pn. Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!

Nowy program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Warto być Przedsiębiorstwem Społecznym!” został przyjęty.

Wcześniej Program realizowany był pod nazwą „Przedsiębiorstwo Społeczne +”.

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia w Programie będą mogły skorzystać z następujących instrumentów finansowych:

  1. Instrument 1 – Wsparcie zatrudnienia – w ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w PS. Maksymalna wartość dofinansowania w odniesieniu do całego roku wynosi 72 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia zatrudnienia wynosi 18 000  zł.
  2. Instrument 2 – Wsparcie PS w realizowaniu usług społecznych – w ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją usług społecznych przez podmiot uprawniony, np. związanych z podnoszeniem kwalifikacji lub rozwijania kompetencji pracowników PS w zakresie usług społecznych. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia PS w realizowaniu usług społecznych wynosi 10 000 zł.
  3. Instrument 3 – Wsparcie bieżące – w ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie środków na pokrycie niezbędnych stałych kosztów administracyjnych. O wsparcie bieżące można wnioskować jedynie łącznie ze wsparciem w ramach Instrumentu 1 i/lub 2. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia bieżącego wynosi 10 000 zł.
  4. Instrument 4 – Wsparcie reintegracji – w ramach tego instrumentu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na pokrycie kosztów reintegracji społecznej i zawodowej pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym. Maksymalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia wynosi 36 000 zł. Minimalna wartość dofinansowania w ramach wsparcia reintegracji wynosi 12 000 zł.

Nabór wniosków zaplanowano na przełom czerwca i lipca 2024 r. O jego ogłoszeniu niezwłocznie poinformujemy.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/nowy-program-warto-byc-przedsiebiorstwem-spolecznym-na-lata-2023-2025-zostal-przyjety/

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-10
Data aktualizacji: 2024-06-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź