Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Program Mini-Grantów V4 Gen

Fundusz Wyszehradzki zaprasza do składania wniosków w ramach programu Mini-Grantów V4 Gen.

Głównym celem Mini-Grantów V4 Gen jest zapewnienie wkładu finansowego w krótkoterminową transgraniczną mobilność młodzieży w regionie V4 i jego bezpośrednim sąsiedztwie. O wsparcie może ubiegać się każdy podmiot prawny zarejestrowany w krajach V4. W każdym projekcie muszą brać udział co najmniej dwa kraje V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja), ale mogą także uczestniczyć podmioty z krajów bezpośrednio sąsiadujących z dwoma krajami V4 (tj. Austria, Niemcy i Ukraina).

Wnioski mogą być składane w ramach jednego z następujących celów:

  1. Zrównoważony rozwój i odporność
  2. Dziedzictwo i pamięć
  3. Zdrowie i aktywny styl życia
  4. Sztuka i kultura
  5. Wartości demokratyczne i cnoty obywatelskie
  6. Kompetencje praktyczne i przedsiębiorczość.

Projekty muszą obejmować fizyczną mobilność transgraniczną bezpośrednio uczestniczących grup osób w wieku od 12 do 30 lat. W każdym projekcie należy przeprowadzić co najmniej jedno wspólne wydarzenie (wizytę) z udziałem obu/wszystkich stron.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 6 miesięcy.

W ramach projektu dozwolone są maksymalnie trzy wydarzenia (wizyty); długość każdego z nich jest ograniczona do 7 dni. W przypadku, gdy wizyty trwają dłużej (np. 2-tygodniowa szkoła letnia lub 10-dniowe szkolenie), można je wpisać jako dwa osobne, następujące po sobie wydarzenia.

Każdy projekt musi mieć przynajmniej jedną wspólną prezentację dla szerszego grona odbiorców (np. szkoły, społeczności lokalnej itp.) połączoną z kreatywnymi formami dotarcia do nich (np. media społecznościowe, strona internetowa, prezentacja na miejscu).

Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 EUR. Budżety przyznawane są w formie płatności ryczałtowych obliczonych na podstawie liczby osób bezpośrednio zaangażowanych w każde wydarzenie/wizytę oraz liczby wspólnie spędzonych dni (maks. 50 EUR na każdego uczestnika i/lub opiekuna dziennie lub 60 EUR na uczestnika i/lub opiekuna dziennie, jeżeli w grę wchodzą więcej niż dwa kraje V4).

Szkic projektu należy zarejestrować w systemie online nie później niż 2 tygodnie przed terminem składania wniosków.

Terminy składania wniosków w 2024 r. upływają:

  • 15 lipca
  • 15 listopada.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/?c=objectives

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-24
Data aktualizacji: 2024-06-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź