Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym

Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Projekty w ramach Priorytetu 6, Działanie 6.5, tj. Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym, mają na celu wzmocnienie równości szans kobiet i mężczyzn oraz zmniejszenie segregacji na rynku pracy. Projekty dedykowane są osobom dorosłym, aktywnym zawodowo lub uczącym się na terenie podregionu krakowskiego. Każdy projekt powinien zawierać działania edukacyjne i działania bezpośrednie, wspierające aktywność kobiet na rynku pracy. Dobrym uzupełnieniem wymienionych działań może być organizacja wydarzeń informacyjnych i promocyjnych.  

Obowiązkowe działania bezpośrednie mogą być w formie:  

 • doradztwa, w tym wsparcia konsultacyjnego i informacyjnego,
 • organizacji grup wsparcia mających na celu poprawę sytuacji osób na rynku pracy,
 • wsparcia psychologicznego,
 • poradnictwa prawnego,
 • poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy,
 • wsparcia towarzyszącego dla uczestników projektu, jak zapewnienie opieki nad dziećmi (tylko w połączeniu z innymi formami wsparcia).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów podregionie krakowskim i mieście Kraków to 2 673 642,57 PLN, a poziom dofinansowania projektu wynosi 95%.

Zgodnie z regulaminem naboru, można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu w odniesieniu do danego podregionu. 

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 24 miesięcy.

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • Administracja publiczna;
 • Instytucje nauki i edukacji;
 • Instytucje ochrony zdrowia;
 • Instytucje wspierające biznes;
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe;
 • Partnerzy społeczni;
 • Przedsiębiorstwa;
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne;
 • Służby publiczne.

Termin składania wniosków upływa 30 lipca 2024 r.

Pozostałe informacje o naborze: 6.5 Wsparcie na rzecz równouprawnienia oraz godzenia życia zawodowego z prywatnym - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl).

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-06-24
Data aktualizacji: 2024-06-24
Powrót

Zobacz także

Znajdź