Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nabór MEN do Zespołu do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła nabór dla organizacji pozarządowych, których przedstawiciele wejdą w skład Zespołu do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie współpracy organizacji pozarządowych z przedszkolami, szkołami i placówkami, w szczególności w zakresie: 

  1. organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek; 
  2. działalności edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej; 
  3. rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej; 
  4. ruchu artystycznego; 
  5. praw dziecka i ucznia; 
  6. kompetencji kadry pedagogicznej i kierowniczej; 
  7. wyrównywania szans edukacyjnych; 
  8. działalności związanej z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży; 
  9. współpracy z rodzicami uczniów; 
  10. edukacji włączającej i profilaktyki zdrowia psychicznego.

W skład Zespołu wejdzie 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zostaną wybrane przez Ministra Edukacji, po spełnieniu przez nie kryteriów określonych w otwartym naborze ofert.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.).

Każdy podmiot może złożyć jedną ofertę zawierającą wskazanie jednego przedstawiciela. 

Oferty mogą być składane do 16 lipca 2024 r. Rozstrzygnięcie naboru ofert nastąpi w terminie do 5 sierpnia 2024 r. i zostanie ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.bip.men.gov.pl 

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zespol-do-spraw-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi2

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-07-08
Data aktualizacji: 2024-07-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź