Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy - rok 2012

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w roku 2012 w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy - rok 2012
Fot. Organizacje Pozarządowe

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                Oferta Małopolskiego Związku Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego pt."Integracyjne spotkanie opłatkowe."
                                                                                                                                                                                   Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Małopolski Związek Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Krakowie ul. Rzeźnicza 1, 31-540 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Spraw Społecznych oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków".
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK ul. Stachowicza 18 w Krakowie, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres:Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

OFERTA


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

 


 Oferta Fundacji Otwarte Ramię Białej Gwiazdy na realizację zadania publicznego pt. "Przełamywanie Barier przez Małopolskich kibiców Niepełnosprawnych".


Oferta Fundacji Panteon Narodowy na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. "Herbaciarnia Naukowa - Aromaty Wiedzy".


Oferta Krakowskiego Związku Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego pn. "Integracja krakowskich seniorów".


Oferta Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Krakowski

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Krakowski Rynek Kleparski 4, 31-150  Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 07.08.2012 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA


Oferta Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie - Bieńczycach, ul. Obrońców Krzyża 1 31-831 Kraków, na podstawie art 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Buplicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralna częścią Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 lipca 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK ul. Stachowicza 18 pok. 6, 30-103 Kraków lub drogą elektroniczną na adres:  Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA


Oferta Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes na realizację zadania publicznego pn." Sportowe Spotkania Przyjaciół Decathlon 2012"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes, 31-913 Kraków, os. Hutnicze 5 na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 maja 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA


Oferta Krakowskiej Rady Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego pn. "Jubileusz 20-lecia Krakowskiej Rady Niepełnosprawnych".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Krakowską Radę Niepełnosprawnych, 31-852 Kraków, os. Albertyńskie 16/3, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 kwietnia 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA


Oferta Polskiego Związku Głuchych Oddział Małopolska na realizację zadania publicznego pn. "Opracowanie procedur urzędowych w języku migowym".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Polski Związek Głuchych Oddział Małopolska 31-018 Kraków, ul. Św. Jana 18, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 kwietnia 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA


Oferta Małopolskiego Związku Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie Integracyjne „Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Małopolski Związek Emerytów Rencistów i Osób Niepełnosprawnych, ul. Rzeźnicza 1, 31-540 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 kwietnia 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie ds. Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

FORMULARZOFERTA


Oferta Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego w Krakowie na realizację zadania publicznego pn. „Dzikie zwierzęta w aglomeracji miejskiej – zasady postępowania Część I Ptaki”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Krakowie, 30-427 Kraków, ul. Żywiecka 12, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zamieszcza się informację na temat oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Kształtowania Środowiska UMK (treść oferty dostępna w pok. 411) oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 dni od daty umieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, lub drogą elektroniczną na adres: ws.umk@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA

PEŁNOMOCNICTWO


Oferta na realizację zadania publicznego pt. „Bezpłatne poradnictwo prawne dla niezamożnych mieszkańców Krakowa”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację COGNOSCO z siedzibą w Krakowie przy ul. Karmelickiej 20, na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Wydziału Spraw Społecznych UMK przy ul. Stachowicza 18 oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, osobiście w formie pisemnej w Wydziale Spraw Społecznych UMK Kraków przy ul. Stachowicza 18, sekretariat (pokój nr 101, I piętro) lub drogą elektroniczną na adres: SO.UMK@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA, KRS


Oferta Stowarzyszenia Romów w Krakowie na realizację zadania publicznego pn. „Zima w mieście – integracyjne ferie dla dzieci i młodzieży”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Romów w Krakowie, 31-831 Kraków, ul. Os. Złotej Jesieni 6/3, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK - Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lutego 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, os. Centrum C 10, sekretariat lub drogą elektroniczną na adres: mowis@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA, KRS


Oferta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich EDEN na realizację zadania publicznego pn. „Zimowisko z nartami w Poroninie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich EDEN, 30-898 Kraków, ul. Ks. J. Popiełuszki 35, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK - Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS oraz w portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 lutego 2012 r. osobiście w formie pisemnej w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, os. Centrum C 10, sekretariat lub drogą elektroniczną na adres: mowis@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA

KRS

 


Oferta Stowarzyszenia Dobroczynnego „Betlejem” na realizację zadania publicznego „Działalność charytatywna – pomoc bezdomnym. Uruchomienie i prowadzenie miejsca czasowego schronienia - ogrzewalni dla bezdomnych”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) przedstawia ofertę Stowarzyszenia Dobroczynnego „Betlejem” na realizację zadania publicznego „Działalność charytatywna – pomoc bezdomnym. Uruchomienie i prowadzenie miejsca czasowego schronienia - ogrzewalni dla bezdomnych”, złożoną 19.01.2012 roku.

OFERTA

 

Zobacz: Oferty składane w trybie art. 19a ustawy - rok 2011

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy