Komunikat archiwalny

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w ramach programu RITA – Granty wyjazdowe

Program RITA umożliwia wyjazd polskich reprezentantów NGO do krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w ramach programu RITA – Granty wyjazdowe
Fot. Pixabay

Wyjazdy mogą służyć niżej wymienionym celom:

  1. osobista konsultacja wniosku projektowego przed jego złożeniem; wzmocnienie współpracy z nowo poznaną organizacją partnerską bądź też z organizacją/instytucją, z którą wnioskodawca wcześniej współpracował;
  2. wizyta mająca na celu podtrzymanie i/lub rozwój efektów zrealizowanego wcześniej w ramach programu RITA projektu lub ewaluację tego projektu;
  3. uczestnictwo w ważnym wydarzeniu (konferencja, seminarium itp.), które jest częścią większego przedsięwzięcia i którego rezultatem będzie wzmocnienie organizacji bądź jakaś inna wartość dla szerszego grona odbiorców. Tematyka wydarzeń powinna być spójna z ogólnymi celami programu RITA.

Wnioski dotyczące realizacji celów 1. i 2. należy składać najpóźniej na 6 tygodni przed planowaną datą wyjazdu. Wnioski dotyczące realizacji celu 3. należy składać najpóźniej na 4 tygodnie przed planowaną datą wyjazdu. Decyzje o dofinansowaniu zostaną przekazane do 3 tygodni po złożeniu wniosku i przekazane wnioskodawcy na podany we wniosku adres mailowy.

Przewidziano sfinansowanie wyjazdu jednego lub dwóch przedstawicieli organizacji.

Wizyta może trwać do trzech dni (nie licząc dni poświęconych na podróż).

O przyznanie grantu wyjazdowego można ubiegać się poprzez wypełnienie formularza on-line znajdującego się pod adresem: https://witkac.pl/#/urzad/index/173.

Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do wyczerpania dostępnych środków.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://programrita.org/granty-wyjazdowe/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy