Komunikat archiwalny

Departament Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” edycja 2020

Program przeznaczony jest dla instytucji państwowych i samorządowych, osób prawnych (np. fundacji, stowarzyszeń, spółek), innych przedsiębiorców oraz osób fizycznych (uczniów), współpracujących na potrzeby programu z artystami ludowymi – budowniczymi instrumentów ludowych (mistrzami).

Departament Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” edycja 2020
Fot. Instytut Muzyki i Tańca

Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” ma na celu:

 • nauczanie i upowszechnianie technik budowy, renowacji i konserwacji polskich instrumentów ludowych oraz propagowanie wiedzy o ich roli w kulturze Polski na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz – uczeń;
 • stworzenie podstaw do twórczości zaspokajającej potrzeby krajowego rynku muzyków i promowanie lokalnych tradycji muzycznych;
 • wykreowanie swoistego „produktu regionalnego” jako ważnego elementu tożsamości kulturowej i narodowej;
 • zainteresowanie młodego pokolenia tradycyjnymi technikami budowy, renowacji i konserwacji instrumentów ludowych oraz upowszechnienie fachu twórcy instrumentu – wspieranie młodych artystów;
 • przekazywanie przez artystów ludowych umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie obróbki surowców, budowy, renowacji i konserwacji instrumentów, a także rekonstrukcji, renowacji i budowy instrumentów ludowych, których tworzenia zaprzestano w XIX i XX wieku oraz wiedzy o ich funkcji w kulturze.

Uczestnicy programu mogą do programu przystąpić w jednej z dwóch form organizacyjnych, tj.: w ramach Priorytetu I lub w ramach Priorytetu II.

Program może być realizowany poprzez zorganizowanie warsztatów budowy instrumentów ludowych:

 • przez podmiot uprawniony, współpracujący w tym celu z mistrzem (Priorytet I)
 • przez mistrza i ucznia (Priorytet II).

Budżet edycji programu na rok 2020 wynosi 53 000 złotych. Instytut dofinansowuje warsztaty kwotą do 10 000 złotych w Priorytecie I oraz do 9 000 złotych w Priorytecie II.

Dofinansowanie w Priorytecie I jest przeznaczone na:

 • honoraria mistrza lub mistrzów prowadzących warsztaty – do kwoty 6 000 złotych;
 • koszty organizacyjne warsztatów ponoszone przez organizatora – do kwoty 4 000 złotych.

Dofinansowanie w Priorytecie II jest przeznaczone na:

 • honorarium mistrza prowadzącego warsztaty – do kwoty 5 000 złotych;
 • honorarium ucznia za sporządzenie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu oraz wykonanie dokumentacji multimedialnej w zaproponowanejprzez ucznia formie – do kwoty 4 000 złotych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 20 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4379

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy