Dotacje i pożyczki na ochronę gatunkową roślin i zwierząt

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oferuje dotacje i pożyczki  na zadania z zakresu ochrony przyrody realizowane w ramach zadania Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

Dotacje i pożyczki na ochronę gatunkową roślin i zwierząt
Fot. Pixabay

Dofinansowanie można uzyskać na działania polegające na ochronie i przywracaniu chronionych gatunków roślin i zwierząt.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oferuje następujące formy dofinansowania:

 • Dotacja – do 30% kosztów kwalifikowanych brutto
 • Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych netto. Oprocentowanie preferencyjne oraz możliwość umorzenia pożyczonego kapitału zgodnie z obowiązującymi Zasadami finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Brak opłat i prowizji.
 • Dotacjo-Pożyczka - (pożyczka bez możliwości umorzenia) – dla podmiotów mogących ubiegać się o dotację istnieje możliwość pozyskania pożyczki stanowiącej dopełnienie do 100 % kosztów kwalifikowanych netto.

Wnioski można składać w następujących terminach:

 • dotacje:
  - I nabór: do dnia 31 marca 2020 r. (przewidywana pula środków: 50%)
  - II nabór: do dnia 30 czerwca 2020 r. (przewidywana pula środków: 50%, przy czym w przypadku niewykorzystania środków w I naborze, środki w II naborze są powiększone o niewykorzystane kwoty w danych dziedzinach)
  - w przypadku niewykorzystania środków Zarząd może ogłosić III nabór wniosków
 • pożyczki:
  - do 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania środków.

Oferta dofinansowania skierowana jest do podmiotów posiadających zapis w statucie i/lub KRS, że celem działania organizacji jest ochrona środowiska i/lub edukacja ekologiczna.

Zadanie powinno być realizowane na terenie województwa małopolskiego.

Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych dla zadań nieinwestycyjnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/oferty/ochrona-gatunkowa-roslin-i-zwierzat-3/

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy