Dotacje rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: Kontynuacja krakowskich tradycji muzycznych.

Celem zadania publicznego jest pielęgnowanie dziedzictwa kulturalnego miasta Krakowa w zakresie muzyki dawnej i jego pomnażanie poprzez kontynuowanie istotnych tradycji muzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań i dorobku kompozytorów krakowskich oraz związanych z Krakowem piszących dla Królewskiej Katedry na Wawelu i historycznego zespołu Capella Regia Rorantistarum.

Cel realizacji zadania wynika z Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030, priorytet I Wzmacnianie ekosystemu kultury w mieście I.4 Utrzymanie atrakcyjności oferty kulturalnej w mieście przy nieustającym doskonaleniu jej jakości. I.5 Twórcze zarządzanie i pomnażanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa I.5.3 Promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa.

Oczekiwanymi rezultatami zlecanego zadania publicznego jest bieżąca działalność w zakresie upowszechnienia kultury i sztuki (koncertowa, publicystyczna i edukacyjna, a także rejestracje wykonań) związana z prezentacją muzyki dawnej, zwłaszcza spuścizny kompozytorów krakowskich i repertuaru napisanego dla Capella Regia Rorantistarum.

Beneficjentami realizowanego zadania publicznego powinni być mieszkańcy Gminy Miejskiej Kraków.

Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na realizację zadania zaplanowano: w 2021 r: 70 000 zł, w 2022: 120 000, w 2023: 120 000 zł, w 2024: 50 000 zł.

Dofinansowanie nastąpi w trybie wsparcia realizacji zadania publicznego. Planowana kwota dotacji nie może przekroczyć 90% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Termin składania ofert upływa 18 maja 2021 r. o godz. 15.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=140317&_ga=2.145951796.1281747625.1619537923-130883438.1618222252

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-04-29
Data aktualizacji: 2021-04-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat