Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił konkurs z zakresu ratownictwa wodnego

Konkurs obejmuje organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 747). Zgodnie z art. 22 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie minister właściwy do spraw wewnętrznych może dofinansowywać organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego, o których mowa w powołanym rozporządzeniu w sprawie szkoleń.

Konkurs skierowany jest do podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego określonych w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 147) spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

Adresatami zadania mogą być tylko te osoby, które:

  • spełniają wymagania dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, z późn. zm.),
  • zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy DPPiW, w zakresie utrzymania przez te podmioty stałych dyżurów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie.

Na wsparcie realizacji w/w zadania zaplanowano 150.000 zł.

Kwota dotacji przyznanej w ramach umowy, nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, z tym, że środki finansowe stanowiące wkład własny nie mogą być mniejsze niż 10% kosztów realizacji zadania ostatecznie określonych w kosztorysie przez oferenta. Przy szacowaniu wkładu rzeczowego i osobowego oferent jest zobowiązany do nieprzekraczania realnych kosztów rynkowych.

Termin składania ofert upływa 8 lipca 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-drugiego-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2022-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-06-15
Data aktualizacji: 2022-06-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź