Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Dotacja Fundacji DKMS

Celem inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS jest poprawa warunków i jakości leczenia Pacjentów hematologicznych poprzez wsparcie finansowe organizacji działających na rzecz pacjentów. W 2022 r. priorytetem jest wsparcie psychologiczne pacjentów oraz ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinikach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych i onkologicznych w całej Polsce jak też w domach w trakcie i po zakończeniu leczenia.

Dotacje Fundacji DKMS są przyznawane na inicjatywy i projekty obejmujące wsparcie psychologiczne dla Pacjentów hematologicznych, które mogą mieścić się w następujących obszarach:

 • rehabilitacja,
 • finansowanie specjalistów-psychologów i poradni psychologicznych dla Pacjentów,
 • inne działania służące opiece psychologicznej nad Pacjentami i ich Bliskimi.

Całkowita kwota dotacji w pilotażowej edycji projektu w 2022 roku to 350.000 zł. Maksymalna kwota wsparcia, o jaką może się ubiegać organizacja pacjencka biorąca udział w programie, to 80.000 zł.

Kategorie, w ramach których organizacja pacjencka może ubiegać się o Dotacje:

 1. Wsparcie psychologiczne małych i młodych Pacjentów hematologicznych (do 18 r.ż.).
 2. Wsparcie psychologiczne dla dorosłych Pacjentów hematologicznych.

O Dotacje mogą ubiegać się następujący Wnioskodawcy:

 • stowarzyszenia,
 • fundacje,
 • inne organizacje pozarządowe,
 • instytucje pożytku publicznego,

których:

 • działalność jest zarejestrowana i prowadzona na terytorium Polski przez co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia Wniosku o Dotację,
 • działalność polega na oferowaniu wsparcia psychologicznego Pacjentów w Polsce,
 • statut lub inny akt regulujący działalność Wnioskodawcy przewiduje udzielanie wsparcia psychologicznego Pacjentom w sposób i w zakresie przewidzianym w Projekcie,
 • cele statutowe korespondują z celami statutowymi Fundacji.

Organizacje nie muszą mieć statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Termin przesyłania wniosków upływa w dniu 31 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.dkms.pl/dotacja-fundacji-dkms

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-06-22
Data aktualizacji: 2022-06-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź