Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. Polska - Ukraina. Poznajmy się w Małopolsce

Celem projektu jest zapewnienie aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji obywateli Ukrainy, poprzez realizację zadań w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez Województwo Małopolski dotacji, na sfinansowanie realizacji powyższych działań wśród dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Małopolsce.

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie zadań, które uwzględniają wszystkie poniższe działania:

  1. Organizację wydarzeń (warsztatów edukacyjnych, warsztatów edukacyjno- krajoznawczych po Małopolsce, szkoleń, imprez, pikników, koncertów, eventów, konkursów, gier, zabaw, animacji czasu wolnego itp.) zarówno dla polskich dziecii młodzieży jak i ukraińskich (tych którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r.). Wydarzenia te mają służyć wzajemnej integracji, poznaniu polskiej kultury i tradycji, a także atrakcji turystycznych Małopolski.
  2. Prowadzenie kursów nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24.02.2022 r..

Na realizację zadań wybranych w ramach ww. konkursu przeznaczono środki finansowe w wysokości do kwoty ogółem 200 000,00 zł.

Zlecenie ww. zadania odbywać się będzie w formie powierzenia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami Konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

  • Etap pierwszy: wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych – Generatora eNGO dostępnegona stronie internetowej pod adresem https://www.pozarzadowa.malopolska.pl/ w terminie do 29 lipca 2022 r. do godziny 16:00.
  • Etap drugi: wygenerowaną w systemie i podpisaną przez osoby upoważniony ofertę, tożsamą z wersją elektroniczną (suma kontrolna wygenerowanej oferty na wydruku powinna być zgodna z sumą kontrolną widniejącą w ofercie w Generatorze eNGO) wraz z obowiązującymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 29 lipca 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2126200,konkurs-polska-ukraina-poznajmy-sie-w-malopolsce.html

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-06-28
Data aktualizacji: 2022-06-28
Powrót

Zobacz także

Znajdź