Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich – edycja 2023 r.

Program adresowany jest do ogólnopolskich organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w piłce nożnej. Ogłoszenie dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora.

Program „CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PIŁKARSKICH” to projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży do 13 roku życia w zakresie piłki nożnej. Jego fundamentalnym założeniem jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich poprzez wyznaczenie standardów pracy z młodymi zawodnikami, wsparcie merytoryczno-finansowe osób prowadzących zajęcia sportowe oraz skuteczny monitoring realizacyjny.

Główne cele programu to:

  • upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • standaryzacja szkolenia sportowego w obszarze kompetencyjnym oraz infrastrukturalnym,
  • stworzenie warunków dla podniesienia jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej,
  • stworzenie sieci szkółek piłkarskich funkcjonujących na czterech poziomach jakościowych
  • według jednolitych standardów szkoleniowo – infrastrukturalnych,
  • stworzenie warunków dla podniesienia jakości szkolenia i kompetencji kadr trenerskich,
  • stworzenie warunków dla wzrostu liczby osób uprawiających piłkę nożną.

W ramach realizacji Programu „CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PIŁKARSKICH” w 2023 r. realizator opracuje pełną koncepcję projektu w wymiarze ogólnopolskim (dla 16 województw) - w oparciu o sieć szkółek piłkarskich.

Na realizację Programu w 2023 roku przeznaczono kwotę 53 000 000 zł.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 12 stycznia 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  https://www.gov.pl/web/sport/minister-sportu-i-turystyki-oglasza-program-certyfikacji-szkolek-pilkarskich--edycja-2023-r

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2022-11-18
Data aktualizacji: 2022-11-18
Powrót

Zobacz także

Znajdź