Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów i osób represjonowanych

Cele konkursu:

  1. wsparcie świąteczne kombatantów i osób represjonowanych;
  2. integracja środowiska kombatanckiego i osób represjonowanych, w tym polonijnego, ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą;
  3. wzrost inicjatyw społecznych związanych ze wsparciem kombatantów i osób represjonowanych;
  4. stworzenie warunków do nawiązywania i utrwalania więzi międzypokoleniowych;
  5. budowanie i wzmacnianie więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami i osobami represjonowanymi a młodzieżą szkolną, w szczególności młodzieżą z klas mundurowych;
  6. wsparcie kombatantów i osób represjonowanych żyjących w skromnych warunkach socjalnych, którzy dumnie pielęgnują pamięć o swoich współtowarzyszach broni;

Zadanie konkursowe powinno polegać w szczególności na:

  • zorganizowaniu i przeprowadzeniu spotkań świątecznych (w kraju i poza jego granicami) dla kombatantów i osób represjonowanych m.in. z udziałem młodzieży szkolnej (w szczególności uczniów klas mundurowych) oraz członków organizacji pozarządowych, a także z udziałem środowisk polonijnych;
  • zapewnieniu transportu dla kombatantów i osób represjonowanych na spotkania świąteczne oraz uroczystości rocznicowe, a także w związku z ich codziennymi potrzebami np. przejazdy do przychodni, szpitali, sklepów itp.;
  • przygotowaniu i przekazaniu paczek świątecznych zawierających m.in. artykuły pierwszej potrzeby dla kombatantów i osób represjonowanych.

Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości 2.000.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego sfinansowanie.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25 września 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-152023wddekid

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2023-09-07
Data aktualizacji: 2023-09-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź