Dotacje rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. VIII Zawody Sportowo-Obronne Klas Wojskowych.

Cele konkursu:

 1. wspieranie młodzieży z klas wojskowych;
 2. wspieranie Oddziałów Przygotowania Wojskowego, Branżowych Oddziałów Wojskowych oraz szkół z klasami wojskowymi realizującymi program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego;
 3. promowanie sportów obronnych i współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży uczęszczającej do klas wojskowych;
 4. popularyzowanie służby wojskowej wśród młodzieży.

Zadanie konkursowe powinno polegać w szczególności na:

1. organizacji zawodów z konkurencji w zakresie dyscyplin sportowo-obronnych, w tym między innymi:

 • strzelanie na celność i skupienie z broni krótkiej, warunki strzelania: broń - pistolet pneumatyczny, postawa - stojąca, odległość - 10m, liczba strzałów - 3 próbne oraz 10 ocenianych (lub wg innych warunków wskazanych w ofercie realizacji zadania publicznego przez oferenta),
 • strzelanie na celność i skupienie z broni długiej, warunki strzelania: broń - karabinek pneumatyczny, postawa - leżąca, odległość - 10m, liczba strzałów - 3 próbne oraz 10 ocenianych (lub wg innych warunków wskazanych w ofercie realizacji zadania publicznego przez oferenta),
 • rzut granatem na odległość,
 • rzut granatem na celność,
 • pokonywanie toru przeszkód (np. wybrane elementy Ośrodka Sprawności Fizycznej),
 • bieg na dystansie co najmniej 1000 m,
 • bieg zadaniowy zespołowy na dystansie co najmniej 5000 m,
 • pływanie (np. sztafeta pływacka – dla 3 zawodników z drużyny);

2. wyłonienie najlepszych zawodników z podziałem na płeć w klasyfikacji indywidualnej
oraz najlepszych drużyn w klasyfikacji zespołowej (konkurencje wchodzące w klasyfikacje punktową określa organizator w Regulaminie Zawodów, który należy dołączyć do oferty);

3. przeprowadzeniu zajęć z tematyki dotyczącej 25 lat członkostwa Polski w NATO.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia w konkursie oferty realizacji zadania publicznego są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy m.in. stowarzyszenia, fundacje, z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne, oddziały stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • spółdzielnie socjalne;
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2023 r. poz. 2048), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferta realizacji zadania publicznego musi zostać złożona w terminie do 29 kwietnia 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-82024wddekid                   

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitororwania Inwestycji
Osoba publikująca: Angelika Sałapa-Gicala
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2024-04-11
Data aktualizacji: 2024-04-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź