Start rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy - rok 2011

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.).

Oferta na wsparcie zadania działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) przedstawia ofertę na wsparcie zadania działania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zobacz także: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

OFERTA

Archiwalne


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ukryte Skrzydła”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację Teatru Ludowego, os. Teatralne 34, 31-948 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK - Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 września 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, os. Centrum C 10, pok. 107 lub drogą elektroniczną na adres: mowis@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

OFERTA

FORMULARZ - UWAGI DO OFERTY

Zobacz także: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

 

Z uwagi na fakt, iż do ww. oferty nie wpłynęły żadne uwagi oraz uznając celowość realizacji ww. zadań przystąpiono po uzyskaniu niezbędnej zgody, do zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z Fundacją Teatru Ludowego. KOMUNIKAT


 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Fundacja im. Świętej Scholastyki, os. Bohaterów Września 78/20, 31-621 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

OFERTA

FORMULARZ UWAG DO OFERTY

 

 


 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc w zakresie sprzętu medycznego”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie Filantropówim Brora Hansona w Krakowie, ul. Toruńska 11/3, 30-056 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 września 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

OFERTA

FORMULARZ UWAG DO OFERTY

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W WIOŚLARSTWIE HALOWYM UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SOSW I KLAS INTEGRACYJNYCH”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ZACISZE”, ul. Sodowa 17/13, 30-376 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

OFERTA

FORMULARZ - UWAGI DO OFERTY

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA W WIOŚLARSTWIE HALOWYM UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH SOSW I KLAS INTEGRACYJNYCH”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SALWATOR „NPS”, ul. Skarbińskiego 10/117, 30-071 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 sierpnia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

OFERTA

FORMULARZ - UWAGI DO OFERTY

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania artystyczne – „Krakowiacy i Górale”

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ MIEJSKI KRAKOWSKI, ul. Lenartowicza 14,31-138 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 sierpnia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).


OFERTA

FORMULARZ - UWAGI DO OFERTY

Zobacz także: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

 


 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Opracowanie i wydanie Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie „ACADEMICA", ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Oferta + KRS

Zobacz także: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "V edycja Konkursu Kraków bez barier"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00- 162 Warszawa, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych http://www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Oferta + KRS

Zobacz także: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Karmelicka 31, 31-131 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych http://www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 sierpnia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

Oferta + KRS

Zobacz także: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

 


 

ARCHIWALNE

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. 'Organizacja konferencji Pełno(s)prawny Student V'

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3a, 31-261 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 lipca 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 • Oferta + KRS
 • Formularz z uwagami

Zobacz także: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta KrakowaOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Śladami Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Wirtualny przewodnik”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK,  na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 lipca 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Mecenatu Kultury Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Kraków, pl. Wszystkich Świętych 11, 30-004 Kraków, pok. 13 lub drogą elektroniczną na adres: kd@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 • Oferta Fundacji Wspierania Badań Nad Życiem i Twórczością Heleny Modrzejewskiej pt. "Śladami Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Wirtualny przewodnik"
 • Formularz zgłaszania uwag do ww. oferty

Zobacz także: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

 


 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Integracyjne Spotkanie Opłatkowe

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez Małopolski Związek Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych ul. Rzeźnicza 1, 31-540 Kraków, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 15 lipca 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 • Oferta + KRS
 • Formularz z uwagami

Zobacz także: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "I Ty możesz biegać"

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 lipca 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 • Oferta realizacji zadania publicznego pn. "I Ty możesz biegać"+ Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zobacz także: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Krakowska sekcja kajakowa osób niepełnosprawnych".

Kolejowy Klub Wodny 1929, ul. Księcia Józefa 24 a, 30-206 Kraków złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Krakowska sekcja kajakowa osób niepełnosprawnych" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 czerwca 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w Mrzeżynie"

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w Mrzeżynie" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 czerwca 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 • Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Turnus rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych w Mrzeżynie" + Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
 • Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie dla osób chcących pomagać osobom niepełnosprawnym"

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, ul. Inspektorowa 1, 02-711 Warszawa złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Szkolenie dla osób chcących pomagać osobom niepełnosprawnym" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 maja 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie Integracyjne - Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 kwietnia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Wydanie i kolportaż Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych"

Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie ul. Rostafińskiego 10, 30-072 Kraków złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.  "Wydanie i kolportaż Krakowskiego Semestralnika Studentów Niepełnosprawnych" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 marca 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Spotkanie Integracyjne - Światowy Dzień Inwalidy"

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Kraków - Podgórze , ul. Józefińska 14 , 30-529 Kraków złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Spotkanie Integracyjne - Światowy Dzień Inwalidy" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 marca 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Problematyki Osób Niepełnosprawnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, pok. 6 lub drogą elektroniczną na adres: Bogdan.Dasal@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Ferie w Edenie"

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich EDEN, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 35, 30-898 Kraków złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Ferie w Edenie" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków".

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 3 lutego 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, os. Centrum C 10, pok. 105 lub drogą elektroniczną na adres: mowis@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 • Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Ferie w Edenie"
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich EDEN
 • Formularz z uwagami do oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zima na Piastów 2011”

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS - PIAST, os. Piastów 34, 31-624 Kraków złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zima na Piastów 2011” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 stycznia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, os. Centrum C 10, pok. 105 lub drogą elektroniczną na adres: mowis@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 • Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Zima na Piastów 2011”
 • Wypis Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS – PIAST z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa
 • Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjne ferie zimowe w mieście dla dzieci i młodzieży romskiej oraz polskiej”

Stowarzyszenie Romów w Krakowie, os. Złotej Jesieni 6/33, 31-831 Kraków złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjne ferie zimowe w mieście dla dzieci i młodzieży romskiej oraz polskiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicach informacyjnych Wydziału Spraw Społecznych UMK, w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 stycznia 2011 r. osobiście w formie pisemnej w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych UMK, Kraków, os. Centrum C 10, pok. 105 lub drogą elektroniczną na adres: mowis@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 • Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Integracyjne ferie zimowe w mieście dla dzieci i młodzieży romskiej oraz polskiej”
 • Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenia Romów w Krakowie
 • Formularz z uwagami do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: Portal NGO PL
Data publikacji: 2012-01-20
Data aktualizacji: 2012-01-20
Powrót