Aktualne badania i raporty

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi badaniami dotyczącymi sytuacji społecznej w Krakowie opracowane przez Urząd Miasta, podmioty badawcze oraz organizacje pozarządowe a także raporty z oceny realizowanych programów i strategii.

Aktualne badania i raporty
Fot. pixabay.com

Referat Ds. Współpracy z NGO

Rekomendacje w obszarze zrównoważonych zamówień publicznych udzielanych przez Urząd Miejski w Krakowie – w ramach projektu MOWES:

Rekomendacje stosowania klauzul społecznych i aspektów społecznych w zamówieniach publicznych – TUTAJ.


Podsumowanie badania potrzeb NGO w obliczu epidemii. Badanie przeprowadzone przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS w ramach realizacji zadania pn. „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”:

Raport badania potrzeb NGO – TUTAJ.


Referat Ds. Partycypacji i Dialogu

Wyniki poszczególnych badań i raportów opracowanych w ramach projektu Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego – TUTAJ.


Referat Ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych

Sprawozdania i raporty z programu Otwarty Kraków – TUTAJ.

Miasta wobec migrantów. Działania władz Wrocławia w obszarze integracji (KBnM PAN, 4 czerwca 2020 r.) – TUTAJ.

Miasto Warszawa wobec Imigracji lat 2010–2020 (KBnM PAN 04 czerwca 2020 r.) – TUTAJ


Referat Ds. Młodzieży

Raport przygotowany przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży w sprawie powstania Pracowni Młodych- TUTAJ.

Raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2019 rokuTUTAJ.

Raport przygotowany w ramach Krakowskiego Barometru Młodzieży pn. „Krakowscy studenci w sytuacji zagrożenia pandemią koronawirusa” – TUTAJ.

Raport „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID–19” – TUTAJ.


Referat Ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami

Sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych – TUTAJ.


Referat Ds. Seniorów

Raport ewaluacyjny Gminnego Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015–2020 (PASIOS) – TUTAJ

pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy