Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska - dokumenty

 • Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska - dokumenty
Fot. Organizacje Pozarządowe

Posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

 

 

 

 

 


 

 

Regulamin Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska


Dokumenty Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska

ROK 2020

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2019 r.

1. Posiedzenie w dniu 5 lutego 2020 r.

2. Posiedzenie w dniu 12 marca 2020 r.

3. Posiedzenie w dniu 18 marca 2020 r. ZOSTAŁO ODWOŁANE.

4. Posiedzenie w dniu 27 maja 2020 r.

5. Posiedzenie w dniu 10 czerwca 2020 r.

ROK 2019

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2018 r.

1. Posiedzenie w dniu 23 stycznia 2019 r.

2. Posiedzenie w dniu 20 lutego 2019 r.

3. Posiedzenie w dniu 20 marca 2019 r.

4. Posiedzenie w dniu 24 kwietnia 2019 r.

5. Posiedzenie w dniu 29 maja 2019 r.

6. Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2019 r.

7. Posiedzenie w dniu 3 lipca 2019 r.

8. Posiedzenie w dniu 25 września 2019 r.

9. Posiedzenie w dniu 30 października 2019 r.

10. Posiedzenie w dniu 4 grudnia 2019 r.


ROK 2018

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2017 r.

1. Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2018 r.

2. Posiedzenie w dniu 28 lutego 2018 r.

3. Posiedzenie w dniu 21 marca 2018 r.

4. Posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2018 r.

5. Posiedzenie w dniu 16 maja 2018 r.

6. Posiedzenie w dniu 18 lipca 2018 r.

7. Posiedzenie w dniu 19 września 2018 r.

8. Posiedzenie w dniu 17 października 2018 r.

9. Posiedzenie w dniu 21 listopada 2018 r.

10. Posiedzenie w dniu 12 grudnia 2018 r.


ROK 2017

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2016 r.

 

1. Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2017 r.

2. Posiedzenie w dniu 15 lutego 2017 r.

3. Posiedzenie w dniu 3 marca 2017 r.

3. Posiedzenie w dniu 15 marca 2017 r.

4. Posiedzenie w dniu 17 maja 2017 r.

5. Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2017 r.

6. Posiedzenie w dniu 20 września 2017 r.

7. Posiedzenie w dniu 18 października 2017 r.

8. Posiedzenie w dniu 15 listopada 2017 r.

9. Posiedzenie w dniu 20 grudnia 2017 r.


ROK 2016

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2015 r.

 

1. Posiedzenie w dniu 10 lutego 2016 r.

2. Posiedzenie w dniu 2 marca 2016 r.

3. Posiedzenie w dniu 30 marca 2016 r.

4. Posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2016 r.

5. Posiedzenie w dniu 18 maja 2016 r.

6. Posiedzenie w dniu 15 czerwca 2016 r.

7. Posiedzenie w dniu 21 lipca 2016 r.

8. Posiedzenie w dniu 21 września 2016 r.

9. Posiedzenie w dniu 5 października 2016 r.

10. Posiedzenie w dniu 19 października 2016 r.

11. Posiedzenie w dniu 16 listopada 2016 r.

12. Posiedzenie w dniu 21 grudnia 2016 r.


ROK 2015

załącznik graficzny do uchwały nr 15/2015

załącznik graficzny(2) do uchwały nr 15/2015

 


ROK 2014

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2014 r.

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 3.12.2014

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 12.11.2014

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 24.09.2014

 

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 02.07.2014, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska pl. Matejki 5/6, Kraków

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 05.05.2014, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska pl. Matejki 5/6, Kraków.

 Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 23.04.2014, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska pl. Matejki 5/6, Kraków.

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 2.04.2014, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska pl. Matejki 5/6, Kraków.

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 19.03.2014, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska pl. Matejki 5/6, Kraków

Uchwała nr 1/2014 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska z dnia 19.03.2014 w sprawie Miejskiego Architekta Krajobrazu

Uchwała nr 2/2014 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska z dnia 19.03.2014 w sprawie publikacji „Środowisko przyrodnicze Krakowa"

Uchwała nr 3/2014 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska z dnia 19.03.2014 - Opinia dotycząca projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku

 

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 26.02.2014, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska pl. Matejki 5/6, Kraków

Protokół z posiedzenia Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w dn. 08.01.2014

Prezentacja obowiązków pani Katarzyny Rajss-Kałużnej - Miejskiego Architekta Krajobrazu (zał. 1 do protokołu)

Odpowiedzi Miejskiego Architekta Krajobrazu na pytania członków KDO ds. Środowiska (zał. 2 do protokołu)


ROK 2013

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2013 r.


Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 9 stycznia 2013 r.

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 20 marca 2013 r.

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 3 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdania - Uchwała nr 3/2013 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska z dnia 03.04.2013 (propozycja uchwały KDO, uwagi do studium).

Załącznik nr 2 do sprawozdania - Uchwała nr 3/2013 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska z dnia 03.04.2013.

Załączniki graficzne do sprawozdania:

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 15 maja 2013 r.

Załącznik nr 1 do sprawozdnia - informacja z Biura Planowania Przestrzennego dotycząca uwag KDO ds. Środowiska ws. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

Załącznik nr 2 do sprawozdania - projekt uchwały nr 4/2013 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie projektu zmiany organizacji ruchu w centrum Krakowa.

Załącznik nr 3 do sprawozdania - wypracowane podczas Forum Mieszkańców i Mieszkanek postulaty dotyczące dostępu do informacji publicznej.

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 14 sierpnia 2013 r.

Załącznik do sprawozdania - Uchwała nr 4/2013 Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska z dnia 14.08.2013.

Załączniki do Uchwały (.jpg):

 1. Mapa terenów cennych przyrodniczo i korytarzy ekologicznych autor dr Kazimierz Walasz (1a, 1b).
 2. Mapa zbiorników i cieków wodnych autor dr Kazimierz Walasz (2a, 2b, 2c).
 3. Mapa z proponowanym poszerzeniem strefy kształtowania systemu przyrodniczego na Zakrzówku.
 4. Mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo - okolice ul. Słona Woda.
 5. Mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo - okolice ul. Tynieckiej.
 6. Mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo - Zakrzówek.
 7. Mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu (zmiana kategorii MNW na MN) - Zakrzówek.
 8. Mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo - Dolina Rudawy.
 9. Mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo - Rybitwy.
 10. Mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo - Las Borkowski.
 11. Mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo - Ruczaj.
 12. Mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo - Kobierzyn, Kliny (z wyłączeniem działek dla których wydano prawomocne pozwolenie na budowę). W szczególności korekty wymagają obszary zwaloryzowane w Mapie roślinności rzeczywistej Krakowa jako obszary o najwyższym walorze przyrodniczym.
 13. Mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo - Barycz.

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 2 października 2013 r.

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 11 grudnia 2013 r.

Załączniki:

Uchwała 7/2013

Projekt Uchwały 7/2013


ROK 2012

Sprawozdanie z działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w 2012 r.


Sprawozdanie ze spotkania 13 września 2012 r.

Sprawozdanie ze spotkania 2 października 2012 r.

Załączniki do sprawozdania

Sprawozdanie ze spotkania 12 listopada 2012 r.

Sprawozdanie ze spotkania 12 grudnia 2012 r.

 

pokaż metkę
Osoba publikująca: LUCYNA CZYŻ
Podmiot publikujący: NGO
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy